Australian Embassy
Türkiye
Georgia and Azerbaijan

Doğrudan Yardım Programı

Doğrudan Yardım Programı - Türkiye


Doğrudan Yardım Programı (DAP) Avustralya’nın yardım bütçesinden finanse edilen ve Ankara’daki Avustralya Büyükelçiliği tarafından yönetilen küçük bir hibe programıdır. Yerel topluluklarla beraber çalışarak  yoksulluğun azaltılmasını ve sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmayı hedefleyen ve Avustralya’nın ulusal menfaatlerine uygun olan esnek fonlardır.

 For English click here

2023-24 program yılı başvuruları kapanmıştır. Sonuçlara ilişkin detaylı bilgilendirme sisteme kayıtlı e-posta adresinize iletilmiştir. İlginiz için teşekkür ederiz. 

 

Başvuru Açılış Tarihi:                12:00 (GMT+3) 9 Ağustos 2023

Başvuru Kapanış Tarihi:          12:00 (GMT+3) 28 Ağustos 2023
 1. Doğrudan Yardım Programı nedir?

Doğrudan Yardım Programı (DAP) Avustralya’nın yardım bütçesinden finanse edilen ve Ankara’daki Avustralya Büyükelçiliği tarafından yönetilen küçük bir hibe programıdır. Yerel topluluklarla beraber çalışarak  yoksulluğun azaltılmasını ve sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmayı hedefleyen ve Avustralya’nın ulusal menfaatlerine uygun olan esnek fonlardır.

Bir DAP projesinin tek başına alabileceği asgari miktar bulunmamakla birlikte, bir projenin proje süresince tek başına alabileceği azami miktar 10,000 Avustralya Dolarıdır. Büyükelçilik, başarılı olan projelere hibelerinin Avustralya Doları karışılığını Amerikan Doları olarak öder. Hibe ödeme miktarı belirlenirken hibe ödeme tarihindeki Büyükelçiliğin uyguladığı kuru esas alınır. DAP Proje bütçesi 30 Haziran 2024 tarihine kadar harcanmalıdır, ancak proje faaliyetleri bütçenin tamamen harcanmasından sonraki iki yıl boyunca devam edebilir.

Programla ilgili genel bilgi için lütfen linke tıklayınız:
https://www.dfat.gov.au/people-to-people/direct-aid-program/direct-aid-program

2. DAP Türkiye hedefleri 

DAP Türkiye, küçük ölçekli kalkınma ve insani yardım projelerinin finansmanı yoluyla Avustralya'nın Türkiye'deki çıkarlarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. DAP projeleri, Avustralya'nın olumlu imajını teşvik ederken ve Türkiye'deki yerel topluluklarla bağlantılar kurarken, öncelikli kalkınma sektörlerindeki (detayları aşağıda bulabilirsiniz) hedef gruplar için ilgili amaçlara ulaşılmasına destek olur.
 

3. Kimler başvurabilir?
 

DAP, kar amacı gütmeyen topluluk gruplara, ulusal veya uluslararası STK'lara, akademik kurumlar, üniversiteler, araştırma kuruluşlara ve yerel hükümet kurumlarına açıktır.

DAP sadece Türkiye’de yerleşik olan kuruluşlara ve Türkiye’de gerçekleştirilecek projelere açıktır.


4. DAP desteği almak için hangi sektörler uygundur?


DAP Komitesi aşağıda belirtilen öncelikli kalkınma alanlarında pratik ve somut sonuçlar elde edecek projeler aramaktatır:

 • eğitim
 • sağlık
 • toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların ve kız çocuklarının ekonomik ve sosyal güçlenmesi
 • engelli bireylerin güçlenmesi
 • gençlerin güçlenmesi
 • STEM 


5. DAP'ın hedef gruplarını kimler oluşturur?

DAP Komitesi, dezavantajlı grupları destekleyen ve aşağıdaki grupları içeren hedef grupları için kalıcı bir etkiye sahip olan projelere öncelik verecektir:

 • Kadınlar ve çocuklar
 • Engelli bireyler
 • Göçmenler ve mülteciler
 • Şubat 2023'te Türkiye'de meydana gelen depremlerden etkilenen topluluklar

 

6. Başvuru için gerekenler 

DAP kapsamında hibe almaya hak kazanacak projelerin özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

 • belirli bir zaman çizelgesi ve tüm detayları belirli bir çalışma planı olmak
 • DAP hibesinin 30 Haziran 2024 tarihine kadar harcanmasını sağlayacak şekilde detaylı bir bütçe planına sahip olmak
 • proje planı ve bütçe ile uyumlu şekilde belirlenmiş, spesifik, ulaşılabilir ve sürdürülebilir proje amaçlarına / çıktılarına sahip olmak
 • yukarıda detayları verilen hedef gruplara destek olma amacına hizmet etmek

 

DAP kapsamında değerlendirilmeye alınacak başvuruların özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

 • başvurunun çevrimiçi hibe yönetim sistemi SmartyGrants aracılığıyla yapılması olması
 • anlaşılır şekilde kalemlendirilmiş, net ve talep edilen hibenin tamamının detaylı gösterildiği bir proje bütçesinin olması
 • bütçenin Avustralya Doları para birimi cinsinden yapılması
 • proje teklifinin kalkınmaya ilişkin faydalarının ana hatlarıyla belirtilmesi
 • başvuranın önerilen projeyi etkili bir şekilde uygulama kapasitesine sahip olduğunun gösterilmesi
 • başvuranın projeyle ilgili riskleri yönetme kabiliyetini ve kapasitesini göstermesi
 • proje hedeflerinin ve uygulama yönteminin sağlamlığının kanıtlarıyla gösterilmesi
 • projenin teknik olarak uygulanabilir ve pratik olduğunun gösterilmesi
 • projenin Doğrudan Yardım Programı'nın yukarıda detaylandırılan hedefleriyle uyumlu olduğunun gösterilmesi
 • projenin başvuran dışında ortakları var ise, ortakların kimler olduğu ve iş birliğinin detaylarının başvuruda belirtilmesi
 • Elçilik yetkilileri tarafından olası bir ziyaret için önerilen tarihin başvuruda belirtilmesi

ÖNEMLİ: Eğer proje çocuklarla birlikte faaliyetlerde bulunmayı içeriyorsa, projenin değerlendirmeye alınması için kuruluşun halihazırda çocuk koruma yönetmeliğinin ve/veya çocuk koruma kurallarının bulunması zorunludur.


7. Seçme süreci

Yukarıdaki gereksinimlere ek olarak aşağıdaki koşulları sağlayan projelere seçme sürecinde öncelik verilecektir:

 • projenin uygulanması sırasında cinsiyet eşitliği konularına değinmesi
 • proje başvuru sahibinin kendi kaynakları ile ya da diğer bağışçı kaynakları ile projeye katkıda bulunması
 • projenin faydalanıcısı topluluğun proje faaliyetlerine iş gücü, materyal, ayni ya da nakdi katkıda bulunması
 • projenin somut ve kalıcı sonuçlarının olması
 • projenin hedef topluluğun ve/veya benzer farklı toplulukların proje sonrasında da gelişimine katkı sağlayacak ve/veya benzer kalkınma projelerine rol model olacak ileriki adımlara örnek teşkil etmesi / destek olması
 • proje başvurusuna projenin amaçlarına destek olacak nitelikte daha fazla insana ulaşılmasını ve anlamlı bir toplumsal görünürlük elde etmesini sağlayacak bir iletişim planı eklenmesi
 • projenin aşağıdaki temellere dayadırılarak oluşturulması
 1. gerçeklere dayalı bir ihtiyaç analizi
 2. detaylı ve net bir aktivite ve bütçe planı
 3. somut çıktılar
 4. öngörülen ve öngörülemeyen risklere ilişkin bir analiz
 5. risklerin ortadan kaldırılması ve/veya azaltılmasına ilişkin gerekli önlemler 

 

Aşağıda belirtilen faaliyetler ve kalemler DAP fonları için genel olarak uygun DEĞİLDİR: 

 • diğer hükümetler ve kuruluşlar tarafından yürütülen hibe programları
 • mikro-kredi programları ya da para iadesi veya nakit kredi almayı gerektiren diğer projeler
 • proje yürütücü kuruluşta çalışanların maaş ödemeleri
 • projenin yürütülmesinde doğrudan ilgisi olmayan idari maaliyetler
 • bina ya da yer kirası ya da satın alınması
 • taşıt alımı
 • rutin olarak ve/veya sürekli tekrarlanan işletme masrafları: ofis kirası, elektrik, su, telefon, internet vb; rutin bakım
 • rutin olarak ve/veya sürekli tekrarlanan tamirat ödemeleri (fotokopi makinası, bilgisayar, fırın, buzdolabı vb. gibi)
 • ofis ya da ekipman için sigorta
 • ticari girişimler
 • hükümetlere doğrudan destek
 • Avustralya ya da denizaşırı ülkelere çalışma gezileri
 • uluslararası seyahat
 • belirgin olarak kalkınmayla ilgili bir fayda sağlamayan önemli spor turnuvaları ya da kültürel faaliyetlerin sponsorluğu;
 • yeme içme masrafları (açılış ya da kapanışlar için) ve tanıtım/açılış faaliyetleri için medya tanıtım masrafları

Bazı durumlarda projenin yürütülmesiyle doğrudan ilgili profesyonel danışman ücretleri ya da ülke içerisinde seyehat masrafları için kısıtlı miktarda DAP fonlarının kullanımı kabul edilebilir. Bununla beraber, bu tip masraflar projenin bütünlüğü içerisinde küçük bir oranda olmalı ve başlıca bir masraf bölümünü oluşturmamalıdır.


8. Avustralya Hükümetinin desteğini nasıl gösterebilirim?

DAP adı altında gerçekleştirilen tüm projeler Avustralya Yardım Logosu ve Avustralya Büyükelçiliği Logosu ile tanımlanmalıdır. Bu, proje imzası, yazılı materyaller, yıllık raporlar, faaliyetler, web-sayfaları, sosyal medya sayfaları, sponsorluk materyalleri, kırtasiye, reklamlar, giyim, ticaret eşyası, basın duyuruları, pazarlama ve promosyon materyalleri, konuşmalar ve ropörtajları da kapsar.

Projelerin tanıtım ve destekleme amacıyla Avustralya Hükümeti için bir proje afişi yaptırması ve afiş üzerinde Avustralya Yardım logosunun ve Avustralya Büyükelçiliği logosunun bulunması gerekmektedir.  

Projenin gerçekleştiği bölgedeki topluluk, proje koordinatörleri tarafından projenin Ankara’daki Avustralya Büyükelçiliği tarafından desteklendiği konusunda bilgilendirilmelidir.

DAP projesi uygulayıcıları projenin kalıcı olarak anımsanmasını sağlayacak tabela vb. iletişim ve görünürlük materyalleri kullanmalıdır. ‘Tanıtım’ için yapılacak -tabela gibi- küçük mikarda ödemeler DAP proje bütçesinden karşılanabilir. Ancak bu maaliyet, projenin bütünü içerisinde oldukça küçük miktarda olmalıdır.

Hibe almaya hak kazanan projeler süreçte DAP iletişim ve görünürlük kuralları konusunda detaylı şekilde bilgilendirilecektir. 


9. Çevresel ve toplumsal teminatlar

Teminatlar politikası, yardım yatırımlarında Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı’nın teminat  sorumluluklarını ve bunların nasıl yerine getirileceğini  ve beş kilit teminat için gereksinimleri düzenlemektedir:

 • çevreyi koruma
 • çocuklar, kırılgan ve dezavantajlı gruplar
 • yerinden edilme ve yeniden yerleşme
 • yerli halklar
 • sağlık ve güvenlik

Tüm program yatırımları, teslimat mekanizmasından ya da değerinden bağımsız olarak tedbir riskleri için taramadan geçirilmelidirler. Bu tarama sonucunda çevresel ya da toplumsal bir etkinin ortaya çıkabileceğine işaret edilirse, tedbir riski değerlendirilmeli ve derecelendirilmelir.

Daha fazla bilgi için web safyasını ziyaret edin: https://dfat.gov.au/aid/topics/aid-risk-management/Pages/environmental-and-social-safeguards.aspx .


10. Diğer notlar:

DAP fonu kullanıcılarının (Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ya da Avustralya Hükümeti tarafından) yaptırım uygulanan hiçbir kuruluştan destek ya da kaynak almamaları zorunludur.

DAP fonu kullanıcıları projeye ilişkin yapılan çalışmaların güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak; sağlık ve güvenlik konularında yerel yasalara, standartlara ve yönetmeliklere uygunluğa özen göstermek zorundadır.

Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı (DFAT) BM Güvenlik Konseyi Kararlarına yönelik müeyyidelerin – BM Güvenlik Konseyi (BMGK) 1373 (2001) ve 1267 (1999), 1989 (2011) ve 2253 (2015)  kararları - ve terörizme finans sağlama karşıtı kararların tam olarak uygulanmasını bütünüyle taahhüt eder. Avustralya yasalarına da uygun olacak şekilde Avustralya Büyükelçiliği verilen fonların doğrudan ya da dolaylı olarak BM Güvenlik Konseyi, komiteleri ya da Avustralya Hükümeti tarafından hedeflenen mali yaptırımlar ya da terörizmle ilişkili kişi ve kuruluşlara destek sağlamak için belirlenmiş gerçek ya da tüzel kişilere sağlanmaması için makul önlemler almaya ve ayrıntılı inceleme gerçekleştirmeye çalışır

Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı (DFAT) hiç bir şekilde cinsel istismara ve tacize müsamaha göstermez. Bu kendi kurumumuz için böyle olduğu gibi birlikte iş yaptığımız kuruluşları da kapsar. DAP fonlarını kullananların faaliyetleri ve organizasyonları ile ilgili cinsel istismar ve taciz risk düzeyi ile orantılı uygun bir politika izlemesi beklenir. DAP fonunu kullanmaya hak kazananlardan cinsel istismar ve taciz konusunda politikaları ve prosedürleri olduğunu ve raporlama ve araştırma prosedürlerinin bulunduğunu göstermeleri istenecektir.

Daha fazla bilgi için: https://www.dfat.gov.au/international-relations/themes/preventing-sexual-exploitation-abuse-and-harassment

 

11. Nasıl Başvuracağım?

Tüm başvurular, DAP başvuru rehberini dikkatli bir şekilde takip etmeli ve sadece başvuru döneminde Smartygrants çevrimiçi (online) başvuru sistemi üzerinden yapılmalıdır.

2023-2024dönemi başvuruları için tarih aşağıdaki gibidir: 

 

Başvuru Açılış Tarihi:                12:00 (GMT+3) 9 Ağustos 2023

Başvuru Kapanış Tarihi:          12:00 (GMT+3) 28 Ağustos 2023

 

Smartygrants çevrimiçi başvuru formu linkleri aşağıdaki gibidir:

Türkçe: dap.smartygrants.com.au/turkiyedap2023TUR

İngilizce: dap.smartygrants.com.au/turkiyedap2023ENG

 

Hatırlatma: Lüften başvurunuzu göndermeden önce DAP Programı Genel AçıklamaÇocuk Koruma Yönetmeliğimiz  ve Çevresel ve Sosyal Koruyucu Önlemler Yönetmeliği dokümanlarını incelemeyi unutmayın.

 

12. Bize Ulaşın

Sorularınız için bize [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz.