Australian Embassy
Turkey, Azerbaijan, Georgia

Doğrudan Yardım Programı

Doğrudan Yardım Programı (DAP) Avustralya’nın yardım bütçesinden finanse edilen küçük bir hibe programıdır. Türkiye’deki yerel topluluklarla beraber çalışarak yoksulluğun azaltılmasını ve sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmayı hedefleyen ve Avustralya’nın ulusal menfaatlerine uygun olan esnek fonlardır.

Geçmişte başarılı olan projeler, şu konularda pratik ve somut sonuçlar elde etmeye odaklanmışlardır: toplumsal kalkınma, eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, engellilik, gençlik ve ekonomik güçlendirme.

2020-21 döneminde DAP Komitesi aşağıda belirtilen öncelikli kalkınma sektörlerinde pratik ve somut sonuçlar elde edecek  projeler arayacaktır:

  • eğitim;
  • sağlık, kırılgan toplulukların COVID-19’a karşı direncinin inşaasını ve yerel COVID-19 müdahale (response) ve iyileştirme çabalarını destekleyecek projeler;
  • toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınları ekonomik güçlendirme;
  • engelli bireyleri güçlendirme; ve
  • gençliği güçlendirme.

Türkiye’nin Doğrudan Yardım Programı 2020-2021 dönemi proje başvuruları kapanmıştır.

Daha fazla bilgi için, lütfen DAP Programı Genel Açıklama, Türkiye Doğrudan Yardım Programı Başvuru Rehberi, Çocuk Koruma Yönetmeliğimiz  ve Çevresel ve Sosyal Koruyucu Önlemler Yönetmeliği linklerini tıklayınız.