Australian Embassy
Turkey, Azerbaijan, Georgia

Doğrudan Yardım Programı

Doğrudan Yardım Programı (DAP) Avustralya’nın yardım bütçesinden finanse edilen küçük bir hibe programıdır. Avustralya’nın ulusal ilgi alanları doğrultusunda, yoksullukla mücadele ve sürdürülebilir kalkınma alanındaki projelerde Türkiye’de yerel toplumlarla çalışma esnekliğine sahiptir.

 Geçmişte başarılı bulunan projeler, toplumsal kalkınma, eğitim, cinsiyet eşitliği, engellilik, gençlik ve ekonomik güçlendirme gibi konularda uygulanabilir ve somut sonuçlar elde edilmesine odaklanmışlardır.

 2019-20 mali yılı için başvurular kapanmıştır.

DAP konusunda daha fazla bilgi için: Genel Tanıtım, Başvuru Rehberi, ve Çevresel ve Sosyal Önlemler Politikamız.