Australian Embassy
Turkey, Azerbaijan, Georgia

Avustralya Hakkında

About Australia

Genel Bakış
Avustralya ile ilgili ticaret, dış ilişkiler, ekonomi, çevre, hükümet, yerli halk, bilim, kültür, tarih, spor ve daha pek çok konuda bilgiye erişebilirsiniz.
 

Hızlı Bağlantılar: 
www.australia.gov.au
www.australia.com
www.itsanhonour.gov.au

Ana hatlarıyla Avustralya
Bu yayın, nitelikli iş gücü ve sağlam rekabete dayalı ekonomisi ile istikrarlı, demokratik ve çokkültürlü bir toplum olan Avustralya ile ilgili yararlı bilgiler içermektedir.
 

Parlamento ve Hükümet
Avustralya’nın 6 sömürgesi 1 Ocak 1901 tarihinde tek bir anayasa altında bir federe devlet oluşturmak amacıyla biraraya geldi. Avustralya’nın Anayasası, Parlementosu , eyaletleri de dahil olmak üzere hükümet sistemi ile ilgili temel bilgilere erişmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın. 

Avustralya Anayasası : www.aph.gov.au/About_Parliament/Senate/Powers_practice_n_procedures/Constitution
Avustralya Demokrasi Müzesi: www.moadoph.gov.au
Parlamento Eğitim Ofisi: www.peo.gov.au
Avustralya Parlamentosu: www.aph.gov.au

Çokkültürlü Avustralya
Avustralya toplumu kültürlerin buluşma noktasıdır. Avustralya’nın göçmenlik politikası tüm dünyadan insanları kucaklar ve ırk, kültür, din ayırımı yapmaz.
 

Hızlı Bağlantılar:
www.border.gov.au
www.citizenship.gov.au
www.multiculturalaustralia.edu.au
www.harmony.gov.au 

 

Yerli Avustralya

Yerli kültür son derece zengin ve güçlü bir kültürdür ve Avustralyanın ulusal kimliğine hayati bir katkısı vardır. Aborjinler ve Torres Strait Island yerlileri sanat, medya, akademik çevre, siyaset, spor ve iş hayatına önemli katkılarda bulunmaktadır.

Çocuklar için Avustralya

Öğrenciler için Avustralya ile ilgili bilgiler 

Hızlı Bağlantılar:
www.indigenous.gov.au
www.aiatsis.gov.au
www.nma.gov.au
www.abc.net.au/indigenous/map
 

 

 

 Avustralya Hakkında : Diğer Hızlı Bağlantılar

 

Australian states and territories
Australian Capital Territory
New South Wales
Northern Territory
Queensland
South Australia
Tasmania
Victoria
Western Australia

Australia and the world
www.dfat.gov.au
www.unny.mission.gov.au

 

 


 

Environment
www.environment.gov.au
www.climatechange.gov.au 

Defence and Security
www.defence.gov.au
www.dfat.gov.au
www.nationalsecurity.gov.au
Australia and Asia
www.dfat.gov.au
www.dpmc.gov.au
 

International Aid
www.dfat.gov.au/aid
www.aa-partnerships.org
www.aciar.gov.au

Trading with the world
www.dfat.gov.au/trade
www.austrade.gov.au
www.efic.gov.au
 
Innovative Australia
www.csiro.au
www.innovation.gov.au
 

Mining and resources
www.im4dc.org
 


 

Creative Australia
www.australiacouncil.gov.au
www.arts.gov.au
www.screenaustralia.gov.au
www.collectionsaustralia.net
www.nga.gov.au
www.portrait.gov.au
www.nma.gov.au
Excellence in education
www.studyinaustralia.gov.au
www.australiaawards.gov.au
www.education.gov.au

Sport
www.ausport.gov.au
 

 

Media and communications
www.acma.gov.au
www.radioaustralia.net.au/international
www.abc.net.au
www.sbs.com.au 
 
Quarantine
http://www.australia.gov.au/information-and-services/passports-and-travel/customs-and-quarantine
www.australia.com
www.border.gov.au
www.dfat.gov.au/embassies.html 
 

 

Avustralya 2012 Almanağı

Avustralya Almanağı Avustralya İstatistik Dairesi tarafından oluşturulan temel bir kitaptır. Bu almanak, Avustralya ekonomisinin ve sosyal şartlarının farklı yönlerinin kapsamlı ve detaylı bir istatistiksel incelemesini sunar. Ayrıca, Avustralya hükümeti, uluslararası ilişkiler, savunma, sosyal güvenlik, coğrafya ve iklim ile ilgili betimleyici bilgiler de içerir. Daha detaylı bilgi için bkz.

Telefon Dizinleri