Australian Embassy
Türkiye
Georgia and Azerbaijan

Avustralya – Türkiye Savunma İlişkileri

Avustralya ile Türkiye arasındaki savunma ilişkileri iki ulus arasındaki güçlü tarihi bağlara dayanmaktadır. Bu ilişkiler 1915 Çanakkale Savaşları sırasındaki zorlu muharebelerden doğmuştur. Avustralya’da “Gallipoli Campaign - Gelibolu Muharebesi” olarak bilinen bu savaşlar Avustralya’nın ulus olma öyküsünün tam kalbinde yer aldığı gibi, Türkiye’nin 20. yüzyılın başlarında gerçekleştirdiği Ulusal Kurtuluş Mücadelesi’nin en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk’ün önde gelen tarihsel kimliği Avustralya’yada bilinmektedir ve Kanberra’da, Avustralya Meclis’i ve Avustralya Savaş Müzesi’ne yakın bir yerde bulunan heykeli ile ölümsüzleşmiştir. 

Avustralya - Türkiye arasındaki savunma ilişkileri çok özel bir nitelik taşımaktadır ve bu durum bir zamanlar çatışmış olan iki ulusun ortak geçmişleri ve değerli dostluklarının sonucudur. Ancak iki ülke arasındaki ilişkiler yanlızca tarihi ilişkilerle sınırlı değildir. Bu, üst düzey yetkililer nezdinde yürütülen resmi ziyaretlerin, Avustralya ve Türkiye’deki anma törenlerinin, savunma alanında çeşitli bilgi alışverişinin, savunma sanayi konusundaki işbirliğinin ve ortak operasyonel taahhütleri de içeren aktif bir dostluktur.

 

Bu gelişen ilişkilerin örnekleri:

•             Erken Uyarı Uçakları geliştirilmesi ve kullanılmasında işbirliği;
•             Helikopterli Çıkarma Gemisi (LHD) geliştirilmesi ve kullanımında işbirliği;
•             Ortak Svunma Sanayi Ticaret Misyonları ve;
•             Eğitim alanındaki değişimlerdir.

Avustralya ve Türkiye’nin ortak operasyonel deneyimleri de bulunmaktadır. Afganistan ve Irak’ta koalisyon partnerleriyle birlikte hizmet etmişlerdir. En son ortak operasyonumuz Irak NATO Misyonu’na ulusal katkılarımızdır.

Avustralya aynı zamanda hem dünya hem de bölgesel güvenlik ve istikrarın teşvik edilmesi için diğer ülkelerle de yakın çalışmalar yürütmektedir. Avustralya’nın kitle imha silahlarının yayılması, terörizm, siber tehditler, deniz güvenliği ve zayıf ve sorunlu devletler gibi günümüz güvenlik tehditlerine bakışı çok boyutludur.

Avustralya ve Türkiye her 18 ayda bir askeri düzeyde görüşmeler gerçekleştirmektedirler. Bunların altıncısı Şubat 2019’da gerçekleşmiştir ve bu mekanizma, önümüdeki yıllarda ilişkilerimizin odak noktası olacaktır. Uluslararası faaliyetler sırasında gerçekleştirilen fikir teatileri Avustralya ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ortak bir tema geliştirmelerinde de önem taşımaktadır.

 

Savunma Ateşeliği - Ankara

Savunma Ateşeliği Ankara’daki Avustralya Büyükelçiliği’nin bir parçasını oluşturmaktadır. Savunma Ateşeliği akredite ülkelerle Avustralya’nın savunma ilişkilerini, savunma politikaları ve ulusal güvenlik çıkarlarının gereksinimlerini, ortak stratejik çıkarları, Avustralya’nın bu çıkarlarının korunmasına olan katkılarını ve ortak savunma faaliyetlerini sürdürmekte ve geliştirmektedir.

Savunma Ateşesi Avustralya silahlı Kuvvetleri’nin (ADF) Türkiye’deki en üst akredite temsilcisidir ve Ankara’da ikamet etmektedir.

 

Biliyor muydunuz?

Avustralya Silahlı Kuvvetleri erkek ve kadınların hizmetlerine önem veren ve eşit fırsat tanıyan bir işverendir. Ekim 2018 itibarı ile, Avustralya Sliahlı Kuvvetleri’nin sürekli personelinin yüzde 17.9’u kadındır.

Daha fazla bilgi Savunma Bakanlığı’nda bulunmaktadır.