Australian Embassy
Turkey, Azerbaijan, Georgia

BM Güvenlik Konseyi

Avustralya’nın Uluslararası Bağlantıları

Avustralya ve Birleşmiş Milletler

Avustralya, Birleşmiş Milletler (UN) ve onun uzmanlaşmış kurumları ve bölge komisyonları da dahil olmak üzere etkin küresel işbirliğine kendisini adamıştır. Çok taraflı sistemlerin içerisinde yer almak Avustralya dış politikasının en önemli ayağını oluşturmaktadır. Bunun sebebi, yaşadığımız dünyanın ülkelerin tek başlarına günümüzde karşılaşılan sorunlarla başa çıkamamasıdır.  Avustralya, Birleşmiş Milletler aracılığıyla güvenliği arttırmak, ekonomik ve sosyal refahı iyileştirmek ve bütün dünyada çevre korumayı güçlendirmek için çalışmaya kendini adamıştır.
Daha fazla bilgi için bkz: www.dfat.gov.au/un/index.html

 

Avustralya’nın BM’deki rolü hakkında: 

www.unny.mission.gov.au/unny/trade.html