Australian Embassy
Turkey, Azerbaijan, Georgia

SGKTurkce

Türkiye'de ikamet izni olan Avustralya vatandaşları için Genel Sağlık Sigortası


Avustralya Büyükelçiliği görevlileri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetkilileri tarafından Ankara’da verilen brifinge katılmışlardır. SGK yetkilileri bu brifingde Genel Sağlık Sigortası’nın (GSS) zorunlu olmadığını ancak Türkiye'de bir yıldan fazla ikamet izni ile bulunmakta olan yabancı uyruklu vatandaşların GSS’den faydalanma hakları olduğunu belirtmişlerdir.

SGK yetkilileri Türkiye'de bir yıldan fazla ikamet izni ile bulunmakta olan yabancı uyruklu vatandaşların 1 yıllık kesintisiz ikamet süreleri dolduktan sonraki 1 ay içerisinde SGK’ya başvurdukları takdirde cezai işleme tabi olmayacaklarını beyan etmişlerdir. Bu kişilerin SGK tarafından belirlenen süre zarfında başvuru yapmamaları durumunda başvuru yapacakları zaman ödenmek üzere idari para cezasına tabi olacakları söylenmiştir.

SGK’dan edinilen bilgiye göre GSS kapsamında olmayan yabancı uyruklu vatandaşlar Türkiye’deki hastanelerde tedavi görebilirler ancak bu durumda tüm tedavi masraflarını kendileri ödemek durumundadırlar. GSS’den daha sonra faydalanmak isteyenler kayıt sırasında idari para cezasını ve hesaplanan primlerini ödemek suretiyle GSS’den faydalanabilirler.

SGK yetkililerine göre kayıt için gereken belgeler

1. Genel Sağlık Sigortası giriş bildirgesi
2. İkamet izin belgesi
3. İlgili ülke sosyal güvenlik kurumundan ya da çalışma ataşeliğinden alınan GSS uygulaması açısından sosyal güvenlik durumlarını gösteren yazının aslı veya fotokopisi (Medicare’nin Avustralya vatandaşlarının ve Avustralya daimi ikamet izni bulunanların Türkiye’deki tedavi masraflarını karşılamadığına dair yazmış olduğumuz mektubu SGK’ya gerekli yerlere dağıtımı yapılmak üzere göndermiş bulunuyoruz.)

Yukarıdaki bilgiler ile ilgili SGK websitesine (www.sgk.com.tr) yakın zamanda bilgi konulacağı tarafımıza bildirilmiştir.
Kişisel durumunuza bağlı olarak SGK yukarıda belirtilenlerden farklı uygulamalarda bulunabilir. Bu sebeple daha ayrıntılı bilgi için lütfen SGK ile irtibata geçiniz. ALO 170 bilgi hattında İngilizce bilen görevliler bulunmaktadır.