Australian Embassy
Turkey, Azerbaijan, Georgia

Doğrudan Yardım Programı Çocuk Koruma Kuralları Ek A

EK A

ÇOCUK KORUMA KURALLARI                                                                 

[İsminizi girin][Kurum],  DAP fonu ile finance edilmiş  aktivitelerin uygunlanması sırasında aşağıdaki hususları yerine getireceğimi taahhüt ederim:  

 • Irkı, rengi, cinsiyeti, dili, dini, bölgesi, siyasi ya da diğer görüşleri, ulusu, etnik ya da  sosyal kökeni, mülkiyeti, engelli olması, doğumla edindiği ya da başka bir statüsünden bağımsız olarak çocuklara saygılı davranacağım. 
 • Çocuklara karşı uygunsuz, tacizkar, hor gören, cinselliği çağrıştıran, alçaltıcı ya da kültürel olarak yakışıksız bir dil kullanmayacağım ya da davranışta bulunmayacağım.
 • 18 yaşın altındaki çocuklarla hiç bir şekilde cinsellik içerikli, cinselliği ima eden ya da cinsel aktiviteler içeren  davranışlarda ve konuşmalarda bulunmayacağım.
 • Çocukların etrafında çalışma yürütürken mümkün olduğunca yanımda başka bir yetişkinin de bulunmasını sağlayacağım.
 • Yanında bir yetişkin olmaksızın herhangi bir çocuğu evime davet etmeyeceğim (yaralanma ya da fiziksel tehlike riski barındıran durumlar hariç).
 • Kesinlikle ve gerekmedikçe kendilerinden sorumlu kişilerin bulunmadığı ortamlarda çocukların yanında uyumayacağım. Gerekli durumlarda ise çocuklardan sorumlu kişilerden izin alınmasını ve mümkünse beraberimde bir yetişkinin daha bulunmasını sağlayacağım.
 • Bilgisayarları, fotoğraf makinalarını, videoları, akıllı telefonları, kameraları ya da sosyal medya araçlarını uygun bir şekilde kullanacağım ve hiç bir mecrada görüntülerle çocuk istismarında ya da tacizinde  kullanmayacağım ve kullanılmasına izin vermeyeceğim.
 • Çocuklar üzerinde fiziksel ceza ya da güç kullanmayacağım.
 • Özellikle yaşları ve gelişme süreçleri gözönüne alındığında eğitim ve dinlenme faaliyetlerine ayırdıkları zamanı kısıtlayan ya da çocuklarda kayda değer şekilde yaralanma riskine yol açabilecek eviçi ya da diğer işlerde çocukları para karşılığı çalıştırmayacağım
 • Tüm ilgili yönetmeliklere ve çocuk çalıştırılmasına ilişkin kanunlara uyacağım
 • Çocuk istismarı ya da tacizi konusunda herhangi bir endişe ya da suçlamayı vakit geçirmeden ilgili prosedürlere uyarak rapor edeceğim
 • Doğrudan Yardım Programı projesiyle ilgili çalıştığım sırada ya da öncesinde çocuk istismarı ya da tacizi ile ilgili tüm suçları, mahkumiyeti ya da suçlamaların sonuçlarını vakit geçirmeksizin bilgi vereceğim.

   

  İşle ilgili olarak çocuk ya da çocukların fotoğraflarını çekerken yada filme alırken ya da bu materyalleri kullanırken şağıdaki hususları yerine getireceğimi taahhüt ederim:

  • Bir çocuğun fotoğrafını ya da filmini çekmeden önce yerel gelenekleri ya da kısıtlamaları değerlendirip bunlara uygun olarak çekim yapacağım.
  • Fotoğraf ya da film çekimi öncesinde cocuktan, ailesinden ya da koruyucu kişiden rıza formu isteyeceğim. Bunun bir parçası olarak da fotoğrafın ya da filmin ne şekilde kullanılacağını açıklayacağım.
  • Çocukların yer aldığı fotoğrafların, filmlerin, DVDlerin çocukların onurunu zedelemeden saygın bir şekilde onları gösterdiğine ve hassas ve itaatkar bir şekilde resmetmediğine emin olacağım. Çocuklar yeterli şekilde giyinmiş olmalı herhangi bir şekilde cinsel algılamalara  mahal vermemelidir.
  • Kullanılan imajların bağlamı ve gerçekleri dürüstçe yansıttığından emin olacağım.
  • Görüntüler elektronik ortamda gönderildiğinde ya da herhangi bir formatta yayınlandığında dosya etiketleri, isimleri, bilgisayar verileri ya da metin tanımlamalarının bir çocuğun kimliğini ifşa edecek şekilde olmamasını sağlayacağım.
  • Doğrudan Yardım Programı proje yürütücüsü olarak sağduyu kullanarak çocuk istismarı veya tacizi şekinde yorumlanabilecek faaliyetlerden ya da davranışlardan kaçınacağımı ve bu konuda sorumluluğu üsttlendiğimi taahhüt ederim.

İmza:

Tarih: